KALVINGSOVERVÅKING

VelPhone er et system som overvåker kalvingene for deg og varsler deg både når det nærmer seg kalving og når kalvingen starter. Ved hjelp av dette systemet kan du enkelt gjøre store forbedringer både i kuhelse, kalvehelse og egen hverdag.

VelPhone systemet består av en basestasjon som henger på veggen, flergangs sensorer som i praksis er termometere med batteri og sender, og et mobilabonnement.

VelPhone kalvingsovervåking baserer seg på karakteristiske endringer i kroppstemperatur i tiden før kalving. Ved hjelp av denne temperaturendringen kan systemet varsle deg om forestående kalving.

Forhåndsvarslet varsler «Forventet kalving innen 48 timer». På denne måten får du god oversikt over hvem som står for tur i besetningen, og har all mulighet til å legge forholdene til rette for en optimal fødsel. Kua kan flyttes inn i kalvingsbinge til riktig tid og følges opp ekstra i forhold til fôring, renslighet, strø, stell og jur de siste døgn mot kalving. Slike forhåndsvarselmeldinger sendes kun på dagtid.

En nyttig bieffekt av at kua går med kontinuerlig temperaturovervåking er også at om kua får feber før kalving, som regel knyttet til jurbetennelse, ser man selvfølgelig dette umiddelbart på temperaturen, mens unormalt lav temperatur ser man ved melkefeber før kalving.

Så, når fostervannet går, vil sensoren bli dyttet ut av kua og registrerer temperaturfall. Dermed sender den ei ny melding til din mobiltelefon om at kalvingen er i gang. Kalvingsvarselmelding sendes selvfølgelig hele døgnet, men man kan velge en viss forsinkelse på natt om man ønsker det. Slik varsles du alltid, uansett hvor du er i verden, om at en fødsel er i gang og du kan selv eller varsle andre om å følge opp fødselen.

Ved hjelp av kalvingsvarselet har man alltid fullstendig oversikt over nøyaktig når en kalving er i gang, og kan trygt la kviga/kua jobbe med fødselen. Så vet man også om fødselen begynner å dra i langdrag og fødselshjelp bør vurderes. En annen hyggelig bieffekt er at om man tar ut råmelk fra fryseren når man får kalvingsvarselet har man ferdig tinet råmelk til kalven er ute og man slipper å vente på den.

VelPhone kalvingsovervåking gir deg altså:

  • Forhåndsvarsel om forventet kalving

  • Rikelig tid til å flytte kua inn i egnet fødebinge

  • Mulighet til å følge med kyr som nærmer seg kalving ekstra tett

  • Kalving i egnet kalvingsareal i stedet for i fellesbinge/skrapeareal

  • Alltid SMS direkte til telefon når vannet går

  • Best informasjon for å vurdere kalvingsforløpet, følge med på kalvingen og eventuelt yte fødselshjelp til riktig tid

  • Forbedret kuhelse gjennom gode fødselsforhold i fødebingen samt god oppfølging av fødsel slik at kua ved behov får hjelp til riktig tid

  • Sørger for at du alltid er på plass rett etter fødsel for å ta vare på kalven, hjelpe den tørr og på beina samt behandle navle/navlestreng ved behov

  • Du vet alltid når kalven blir født, og vet derfor når den må ha fått i seg råmelk enten ved egen hjelp eller med din hjelp

  • Perfekt timing for tining av råmelk

Med VelPhone får du frigjort all tid du tidligere brukte til å følge med på kalving. Alle ekstrarundene i fjøset, både på dag og natt, blir overflødige. Om du reiser på butikken, er på jobb, besøker naboen, reiser verden rundt - du får alltid beskjed om at kalvingen er i gang, der du er.

Kuhelsen forbedres gjennom tettere oppfølging av fødselen. Rene fødebinger gir færre infeksjoner også hos kua, unngåelse av lange, harde fødsler gir betraktelig kortere tid før kua kommer seg og får normal ete- og drikkelyst, kua reiser seg raskere og tar vare på kalven og kalven får raskere drikke. Det er direkte sammenheng mellom langvarige fødsler samt infeksjoner etter fødsel og nedsatt fruktbarhet.

Kalvehelsen forbedres gjennom nødvendig fødselshjelp til riktig tid ved behov, rene egnede fødebinger, behandling av navle rett etter fødsel hvis aktuelt, og aller aller viktigst mulighet for god riktig temperert råmelk rett etter fødselen, enten ved at kalven hjelpes til amming eller fra flaske/sonde. Kalver som får en god start på livet holder seg friskere, har bedre tilvekst, blir mer holdbare og yter mer senere i livet.

Det mange i tillegg raskt oppdager etter en tid med VelPhone er hvor mange kudøgn i fødebinge man sparer. De fleste fjøs har underdimensjonert dekning på syke-/fødebinger, og i tillegg er disse bingene ofte litt mer tungvinte å betjene enten med vann, fôr, fliing eller strø. Derfor er all tid spart i disse bingene både spart arbeidsinnsats men også arealbesparende.

Ut over de utallige fordelene for dyra er VelPhone et system som virkelig til de grader bedrer hverdagen for bonden. Mer nattesøvn, mindre bekymring rundt kalving og ikke minst mer levende og friskere kalver som gir bedre både fysisk og psykisk helse for bonden, i tillegg til bedre økonomi.

VelPhone er et meget godt verktøy i storfeproduksjonen, og ikke bare ved vanskelige fødsler slik mange tenker når de først hører om det. Fordelene er vel så viktige for tiden etter kalving, for både ku og kalv, og for bondens hverdag.

 

VelPhone

Motta SMS når kua kalver!

VelPhone er kalvingsvarsling som baserer seg på endringer i kuas kroppstemperatur i tiden før kalving. Systemet fanger opp denne temperaturendringen og gir et forhåndsvarsel om forventet kalving innen 48 timer. Deretter fås et nytt varsel i det fostervannet går.

Få full oversikt over kys som snart kalver og kyr i kalving med help av VelPhone!