Priser

Hvert enkelt kit skreddersys til den aktuelle besetning når det gjelder antall sensorer og tilleggsutstyr. Her følger noen priseksempel per 17. mars 2016:

Medria box (basestasjon, kommunikasjonsenhet):             35 880 kr

HeatPhone + FeedPhone sensor:                                              1 320 kr
VelPhone grunnpakke (inkl 5 sensorer):                                   7 920 kr
VelPhone sensor:                                                                          1 320 kr
SanPhone Large bolus:                                                                   720 kr
SanPhoen Small bolus:                                                                   480 kr


Eksempler på pakker

HeatPhone Kit 20:                                                                      62 280 kr
VelPhone Kit 5:                                                                            43 800 kr
HeatPhone kit 20 + VelPhone Kit 5:                                         70 200 kr


Tilknytning til DailyWebServices med tilgang til alle egne data samt overføring av data og SMS:

VelPhone Liberty Pass: 144 kr/mnd
HeatPhone Liberty Pass: 324 kr/mnd
FeedPhone Liberty Pass: 144 kr/mnd
SanPhone Liberty Pass: 144 kr/mnd


Leveringsbetingelser

Ca 4 ukers leveringstid må påregnes, da alle kit spesialpakkes for hver enkelt ordre i Frankrike. I tillegg blir alt montert og testet etter ankomst til Norge, SIM kort aktivert og DailyWebServices satt opp tilpasset den enkelte bruker.

Utstyret innstalleres av selger og det gis opplæring på gården.

Utstyret fakturers i forbindelse med levering og innstallasjon og betales i henhold til forfallsdato. Utstyret er selgers eiendom til kravet er innfridd i sin helhet. Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter.

Garantibetingelser

Fra 1. januar 2015 leveres alt nytt utstyr fra Medria, det vil si basestasjoner og sensorer, med en garanti på 5 år fra ordretidspunktet. Utstyr kjøpt før 1. januar 2015 har som tidligere 3 års garanti.
For å benytte seg av garantien må defekt utstyr sendes norsk forhandler innen garantitidens utløp.

Når utstyret skal fornyes grunnet endt levetid på sensorene (etter utløpt garanti), får man 50 % rabatt på prisen for en ny sensor om sensoren er under 5 år gammel. Er sensoren over 5 år gammel gjelder 25 % rabatt.